fbpx

Tietosuojakäytäntö

  1. Yleiset määräykset

1.1 Tässä tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa rekisterinpitäjä LN Beauty Estonia OÜ (jäljempänä tietojenkäsittelijä).

Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään.

Tässä tietosuojaselosteessa asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tuotteita tai palveluja LN Beauty Estonia OÜ:n verkkosivustolta tai varaa ajan kauneuspalveluihin.

1.4 Tietojenkäsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, käsittelemällä henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja turvallisesti. Tietojenkäsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1 Tietojenkäsittelijä keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta. Varatessasi ajan kauneuspalveluihin vahvistat suostumuksesi vastaanottaa Ln Beauty Estonia OÜ:n uutiskirjeitä sähköpostitse.

2.2 Jakamalla henkilötiedot asiakas antaa tietojenkäsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja, jotka on rekisteröity suoraan tai välillisesti tietojenkäsittelijän kanssa ostaessaan tuotteita tai palveluja verkkosivustolta, tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2.3 Rekisteröity vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Tarkoituksellinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaperiaatteiden rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan välittömästi tietojenkäsittelijälle kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4 Tietojenkäsittelijä ei ole vastuussa vahingoista, joita rekisteröidyn antamat väärät tiedot aiheuttavat rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

     3.

3.1 Tietojenkäsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.4. sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

(TÄYDENNÄ LUETTELOA SEN MUKAAN, MITÄ MUITA TIETOJA KÄSITELLÄÄN. POISTA, JOS MITÄÄN EI KERÄTÄ TÄSTÄ LUETTELOSTA.)

3.2 Edellä mainittujen lisäksi tietojenkäsittelijällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artikkelin 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten;

(b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai jotta rekisteröidyn pyynnöstä voidaan toteuttaa toimenpiteitä ennen sopimuksen tekemistä;

(c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

(f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4 Henkilötietojen käsittely tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus

Henkilötietojen turvallisuus ja suojaaminen – enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.4.2 Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely.

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen.

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta.

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito.

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi.

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.

3.5. Tietojenkäsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille. Tietojenkäsittelijä siirtää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Montonio Finance OÜ:lle.

3.6 Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan henkilötietojenkäsittelijän on toteutettava organisaatiota koskevat sekä tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingolta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta sekä muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7 Henkilötietojenkäsittelijä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksen mukaan, kuitenkin enintään laissa säädetyn ajan.

4.1 Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.

4.2 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötiedoistaan.

4.4 Jos henkilötietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5 Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun info@www.lnbeauty.ee.

4.6 Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.

  1. Loppusäännökset

5.1 Nämä tietosuojaehdot on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY / EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2 Tietojenkäsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston www.lnbeauty.ee kautta.

Hairdo by Liudmila
Birgit

Juuksur & Barber

Varvara on aastaid töötanud juuksurina. Ta on spetsialiseerunud keerulistele värvimistehnikatele, pakkudes ka meestele juuksuriteenuseid.

Anna
Anna

Manicure & Pedicure Technician

Anna is a very successful specialist in both manicure and pedicure. Anna does modelled gel polish and correction on short nails.

Anastasiia
Anastasiia

Make-up & Eyebrow Technician

Anastasiia is a talented make-up artist. She is experienced in both party and everyday make-up.In addition, she is a skilled eyebrow artist.